Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk na uskutočnenie prác s názvom Asfaltovanie ulica - Tatranská

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §108   ods. 1 a)   zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Celý te ...viac...

Zverejnené 24.4.2017


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na uskutočnenie prác s názvom Asfaltovanie ulica - Tatranská - súťaž bola 10.4.2017 zrušená

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §108 ods. 1 a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Táto výzva ...viac...

Zverejnené 10.4.2017


 

Verejné vyhlášky

Zámer predaja majetku obce

Obec Biel v zastúpení Bc. Ladislavom Jurčákom, starostom obce zverejňuje zámer predaja majetku obce.
viac...

Zverejnené 2.4.2017
Aktualizované: 27.4.2017


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Obec Biel vyhlasuje podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú vere ...viac...

Zverejnené 7.3.2017


 

Úradná tabuľa

Zámer predaja majetku obce

Obec Biel, v zastúpení Bc. Ladislavom Jurčákom, starostom obce zverejňuje zámer predaja majetku obce:
parcela rehistra E-KN č. 5/1 (C-KN 796/1, 796/2) zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 ...viac...

Zverejnené 2.2.2018 Vyprší o 4 dni.


 

Pozvánka

Zverejnené 2.2.2018


 

Zámer predaja pozemku pre Tomáša Švába

Podrobnejšie informácie môžete získať v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 30.11.2017


 

Zámer predaja majetku obce pre Babiákovú Máriu

Podrobnejšie informácie sú uvedené v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 30.11.2017


 

Zámer predaja majetku obce

V zmysle uznesenia OZ č. 69/2017
viac...

Zverejnené 12.10.2017


 

Zámer predaja majetku obce

V zmysle uznesenia OZ v Bieli č. 70/2017
viac...

Zverejnené 12.10.2017


 

Výberové konanie : Školský psychológ

Pracovná pozícia: Školský psychológ   
Úväzok: 50%
Termín výberového konania: 16.2.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 27.02.2017
Kvalifikačné predpoklady 
...viac...

Zverejnené 10.2.2017


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Obec Biel vyhlasuje podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú vere ...viac...

Zverejnené 24.1.2017


 

Výberové konanie - Sociálny pedagóg

Pracovná pozícia: Sociálny pedagóg   
Úväzok: 100%
Predpokladaný termín výberového konania: 16.2.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 27.02.2017
Kvalifikačné pre ...viac...

Zverejnené 10.2.2017
Aktualizované: 11.2.2017


 

Výberové konanie - Školský špeciálny pedagóg

Pracovná pozícia: Školský špeciálny pedagóg   
Úväzok: 100%
Predpokladaný termín výberového konania: 27.1.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 01.02.2017
Kvalifi ...viac...

Zverejnené 10.1.2017


 

Výberové konanie - pedagogický asistent

Pracovná pozícia: Pedagogický asistent
Úväzok: 100%
Predpokladaný termín výberového konania: 27.1.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 01.02.2017
Kvalifikačné pr ...viac...

Zverejnené 10.1.2017


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Obec Biel vyhlasuje podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú vere ...viac...

Zverejnené 22.12.2016
Aktualizované: 14.1.2017


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka