Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zastupuje komisiu navonok

Komisie nemajú rozhodovaciu povinnosť . Schádzajú sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.

Obec Biel má zriadené nasledovné komisie:

  1. Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku

Predseda: PaedDr. Eleonóra Šipošová (poslanec OZ),

Členovia: Ing. Ildikó Biačková, Júlia Kapcalová, Iveta Szűcsová, Monika Šalamonová

  1. Komisia ochrany verejného poriadku, prírody a životného prostredia

Predseda: Gejza Tarr (poslanec OZ)

Členovia: Roland Pásztor (poslanec OZ), František Czető poslanec OZ), Emil Choma, Róbert Reho, Balog Gabriel

  1. Komisia výstavby, bytovej a sociálnej starostlivosti

Predseda: Róbert Halgaš (poslanec OZ),

Členovia: Jozef Battyányi (poslanec OZ), Štefan Paluba, Štefan Pető, Vojtech Tóth

  1. Komisia ochrany verejného záujmu 

(podľa Ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.)

Predseda:

Členovia: František Czető (poslanec OZ), Jozef Battyányi (poslanec OZ),  Róbert Halgaš (poslanec OZ), PaedDr. Eleonóra Šipošová, (poslanec OZ), Gejza Tarr (poslanec OZ),

  1. Komisia kultúry a vzdelávania

Predseda: Roland Pásztor (poslanec OZ)

Členovia: Ján Holub (poslanec OZ), Mgr. Agnesa Hricová, PhD. , Nikola Jurčákov, Eva Kášaová, Jozef Kenész, Ing. Lívia Šalamonová, Bc. Alžbeta Višnaiová

  1. Komisia rozvoja a propagácie

Predseda: Mgr. Marianna Babiaková Kapcalová(poslanec OZ) 

Členovia: Tomáš Babiak, Ing. Bernadetta Dorová, Bc. Viktória Falat Panisová, Mgr.Art.Tibor Nagy

  1. Komisia mládeže a športu

          Predseda: Ján Holub (poslanec OZ)

          Členovia: Jozef Babiák, Tomáš Balogh, Jana Horváthová


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka