Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zastupuje komisiu navonok

Komisie nemajú rozhodovaciu povinnosť . Schádzajú sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.

Obec Biel má zriadené nasledovné komisie:

1. Komisia kultúry a vzdelávania

Predseda:  Margita Stanková                                                                                 Členovia:   Štefan Helmeczi ml., Mgr. Alžbeta Višňaiová, Mgr. Agnesa Hricová, PhD.,                   Eva Kášaová            

2. Komisia verejného záujmu 

Predseda:  Ing. Peter Rico, MBA, LL.M                                                                       Členovia:   Tímea Fedorová, PaedDr. Eleonóra Šipošová

3. Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Predseda:  Ján Hrab ml.                                                                                      Členovia:   Erika Švábová, Judita Kiššová, Margita Hrabová

4. Komisia bytovej, sociálnej starostlivosti a pozemku

Predseda:  Tímea Fedorová                                                                              Členovia:   Štefan Paluba, Róbert Fedor st.

5. Komisia výstavby a rozvoja

Predseda:  Štefan Paluba                                                                                  Členovia:   Miroslav Gábor, Róbert Halgas

6. Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku obce:

Predseda:  PaedDr. Eleonóra Śipošová                                                                   Členovia:   Valéria Perháčová, Melinda Urbanová, Bc. Tímea Fábiánová,                        Iveta Szűcsová

7. Komisia športu a mládeže

Predseda:  Ján Holub                                                                                          Členovia:   František Czető, Ján Hrab


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka