Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

V zmysle § 9a odst.9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce zverejňuje Obec Biel zámer na prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


 
 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

V zmysle § 9a odst.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce zverejňuje Obec Biel zámer na predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


 
 

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 

OBEC BIEL, ul. Hlavná č. 48, 076 41 BIEL, okres Trebišov

                                                                                 V Bieli dňa: 21.10.2019

Vec: Pozvánka na  zasadnutie

Pozývam Vás na  neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bieli, ktoré sa uskutoční dňa 23.10.2019 / streda / o 18:30 hod. v zasadačke kultúrneho domu.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Dodatok č.1 pre VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnúúhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biel
  3. Diskusia
  4. Záver

 

 Účasť všetkých poslancov je nutná!

 S pozdravom

                                                                                           Bc. Ladislav Jurčák

                                                               starosta obce


 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Opatrenia 633/2019 - africký mor ošípanýchVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

(ďalej ako „ŠVPS Trebišov“) podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods.3  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 9 a § 11 Nariadenia vlády Slovenskej repupliky č. 277/2003 Z.z. o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných

nariaďuje

Právnickým a fyzickým osobám – vlastníkom chovov ošípaných

Opatrenia - v priloženom súbore


 
 

Projekt - ŠKOLA DOKONALÁ S TEÓRIOU A PRAXOU Vytlačiť
 

Názov projektu: Škola - dokonalá s teóriou a praxou

Miesto realizácie projektu: Obec Biel 

Výzva – kód Výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

Investičná priorita: - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Špecifický cieľ: - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

logo_IROP_variant_A.png    logo_EU_EFRR.png       Loga.png


 
 

Podpora opatrovateľskej služby v obci BielVytlačiť
 

Obec Biel

realizuje dopytovo-orientovaný projekt


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Všetky podrobnosti nájdete v priloženom súbore, alebo kliknutím na tento odkaz.


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

DSC_7506.jpg

Fotogaléria  ďalších obrázkov

IMGP1293.jpg   malovane_mapy.JPG


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka