Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutieVytlačiť
 

OBEC BIEL, ul. Hlavná č. 48, 076 41 BIEL, okres Trebišov

 

                                                                                 V Bieli dňa:15.08.2019

Vec: Pozvánka na  zasadnutie

 

Pozývam Vás na  neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bieli, ktoré sa uskutoční dňa 19.08.2019 / pondelok / o 18:30 hod. v zasadačke kultúrneho domu.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Zámer na výstavbu 12 bytovej jednotky
  3. Zrušenie uznesení č. 8/2019 a č. 15/2019
  4. Zrušenie uznesenia č.3/2012 – VZN č.3/2012
  5. VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v Materskej škole a v Školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biel
  6. Diskusia
  7. Prijatie uznesení
  8. Záver

 

 Účasť všetkých poslancov je nutná!

 S pozdravom

                                                                                           Bc. Ladislav Jurčák

                                                               starosta obce

 


 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Letný kultúrny festival - Nyári kulturális fesztivál - Biel - BélyVytlačiť
 

Bely kulturális napok.jpg


 
 

Opatrenia 633/2019 - africký mor ošípanýchVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

(ďalej ako „ŠVPS Trebišov“) podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods.3  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 9 a § 11 Nariadenia vlády Slovenskej repupliky č. 277/2003 Z.z. o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných

nariaďuje

Právnickým a fyzickým osobám – vlastníkom chovov ošípaných

Opatrenia - v priloženom súbore


 
 

Projekt - ŠKOLA DOKONALÁ S TEÓRIOU A PRAXOU Vytlačiť
 

Názov projektu: Škola - dokonalá s teóriou a praxou

Miesto realizácie projektu: Obec Biel 

Výzva – kód Výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

Investičná priorita: - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Špecifický cieľ: - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

logo_IROP_variant_A.png    logo_EU_EFRR.png       Loga.png


 
 

Podpora opatrovateľskej služby v obci BielVytlačiť
 

Obec Biel

realizuje dopytovo-orientovaný projekt


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Všetky podrobnosti nájdete v priloženom súbore, alebo kliknutím na tento odkaz.


 
 

24.8.2019   14:00

Bely kulturális napok.jpg

Biel

Letný kultúrny festival - Biel


 

DSC_7506.jpg

Fotogaléria  ďalších obrázkov

IMGP1293.jpg   malovane_mapy.JPG


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka