Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Obec Biel vyhlasuje podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu nehnuteľného majetku obce - parcela č. 1532/39, orná pôda, o výmere 88 685 m2, evidovaná na LV č. 529 pre katastrálne územie a obec Biel. Ďalšie informácie môžete získať v priloženom súbore.


 
 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka